Wybierasz się na targi całą klasą? Wygraj darmowy wstęp na targi!. Przygotuj plan dwudniowej wycieczki grupowej w rejonie dolnego śląska! Plan powinien zawierać:

  1. Miejsce wycieczki, proponowane miejsca/atrakcje turystyczne
  2. Harmonogram godzinowy
  3. Przewidywane koszty (przybliżone) na jedną osobę.
  4. Krótki opis wycieczki.

Format prac dowolny.  Praca może być dziełem zbiorowym.

Zgłoszenia prześlij na adres piotrek@mttevents.pl  do dnia 26.02 do godz. 16:00. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 27.02.

W zgłoszeniu koniecznie podaj imię i nazwisko autora/autorów, szkołę, klasę oraz dane nauczyciela – Imię i nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu.

Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego | Wrocław